Ứng dụng công nghệ RFID vào việc điểm danh học sinh, sinh viên

Giải pháp ưu việt điểm danh học sinh bằng công nghệ RFID vào thực tiễn giúp quá trình quản lý giảng dạy, quản lý học sinh, quản lý hiện diện vị trí của đối tượng được quản lý một cách dễ dàng và nhanh chóng. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà trường đối với sinh viên về mọi mặt đào tạo và quản lý con người. Các sự kiện vắng mặt, điểm danh, theo dõi vị trí .. dễ dàng hiển thị trên hệ thống ngay lập tức và chính xác. Tất cả học sinh chỉ cần đeo 1 tag hoặc thẻ RFID, tại các điểm trường có phủ sóng RFID có thể dễ dàng đưa ra kết quả quản lý như mong muốn.

Điểm danh học sinh, kiểm soát vị trí học sinh & sinh viên trong khuôn viên trường học bằng công nghệ RFID …

Vướng mắc đối với việc quản lý đi học của sinh viên (HSSV) theo hình thức truyền thống:

1. Quản lý thủ công mất nhiều thời gian và của cán bộ, giáo viên nhà trường.
2. Quản lý thủ công không thể làm giảm số lượng các cuộc bỏ học và gian lận hiện có.
3. Thiếu sự giao tiếp, trao đổi trực tiếp giữa gia đình và nhà trường.
4. Vấn đề bỏ học, bỏ học, nghỉ học chỉ được xác định sau khi nó đã xảy ra sau một thời gian dài….

Sự khác biệt giữa quản lý việc đi học của học sinh thông qua công nghệ RFID thông qua liên lạc vô tuyến là một hình thức mới của:

1. Mỗi sinh viên sẽ được phát một thẻ RFID chứa mã sinh viên và thông tin. Loại thẻ này có thể được thiết kế dưới dạng thẻ học sinh, thẻ học sinh, dán vào cặp sách, áo hoặc vòng tay… dành cho học sinh.
2. Đầu đọc RFID và ăng-ten sẽ được đặt tại cổng trường và các vị trí trọng yếu, đảm bảo phủ sóng toàn bộ khuôn viên trường mà học sinh phải quản lý.
3. Thông qua hệ thống phần mềm quản lý sẽ giúp ban giám hiệu và các bộ phận liên quan biết được sự có mặt hay vắng mặt của học sinh, thông tin về học sinh đi học muộn, vị trí của học sinh… nâng cao hiệu quả hoạt động của học sinh, nhà trường và giáo dục học sinh. Tuy nhiên, hệ thống sẽ không hoạt động nếu một số học sinh đã rời khỏi trường.

Giải pháp RFID điểm danh sinh viên là sự liên kết giữa công nghệ RFID và phần mềm sắp ra mắt giúp kiểm soát nhanh chóng số lượng sinh viên trong mỗi lớp khi họ đang đi học. Tất cả những gì sinh viên cần là thẻ hoặc nhãn RFID. Huy hiệu RFID ngay lập tức trên quần áo hoặc huy hiệu của bạn, yêu cầu tất cả học sinh phải mặc đồng phục học sinh hoặc đeo huy hiệu RFID trên đường đến trường. Quá trình này yêu cầu người đọc phải vào trường và vào lớp, và mỗi khi học sinh bước qua cửa, một tín hiệu radio sẽ được gửi đến phần mềm để xử lý và làm cơ sở báo cáo việc đến trường. bao nhiêu lần ở trường, cho một lớp học sinh …

Công nghệ RFID mang lại nhiều tiện ích cho giáo viên, phụ huynh và học sinh. Ngoài việc đi học, chương trình cung cấp thêm thông tin cho giáo viên và phụ huynh cho học sinh. Như khi phụ huynh đến trường đón học sinh, nhân viên nhà trường có thể cài đặt phần mềm kiểm tra xem học sinh đã đến trường hay chưa, nếu ở nhà trường còn sách vở thì xem học sinh ở đâu. sân trường hoặc thậm chí một khu vực lịch sử trường học của học sinh đó.