TỔ CHỨC TÌM HIỂU QUY TRÌNH FSC-COC

Để hạn chế việc tàn phá rừng trong thời gian vừa qua. Đầu năm 2019 thị trường Châu Âu va Mỹ yêu cầu các sản phẩm có liên quan đến nguyên liệu làm ra giấy phải có chứng nhận FSC.

Vậy FSC là gì ?

FSC được viết tắt từ các chữ cái tiếng Anh: Forest Stewardship Council là một tổ chức Quốc tế, phi chính phủ, phi lợi nhuận được thành lập vào năm 1993 tại Toronto, hiện nay trụ sở chính của FSC được đặt tại Born (Đức), đề ra những biện pháp kiểm soát việc quản lý rừng trên thế giới phù hợp với môi trường, đồng thời có lợi ích cho xã hội và đạt hiệu quả kinh tế.

Tổ chức FSC đã thiết lập một hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về việc quản lý rừng có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. Và thành lập một hệ thống chương trình chấp nhận các Tổ Chức Chứng Nhận (gọi là bên thứ ba) được đại diện cho Tổ Chức FSC để chứng nhận những tổ chức doanh nghiệp quản lý rừng và những nhà sản xuất, thương mại các sản phẩm từ rừng theo tiêu chuẩn của FSC.
Để đánh dấu nhận biết cho người tiêu dùng thống nhất trên toàn thế giới về các sản phẩm làm ra từ rừng đã thực hiện chương trình quản lý rừng có trách nhiệm. Thì các Logo của tổ chức FSC và các nhãn dán trên sản phẩm sẽ là những minh chứng cho sự giám sát của các tổ chức đại diện.

MÃ VẠCH NAM VIỆT cũng là một trong những đơn vị nằm trong chuỗi cung ứng đó.

Vì vậy BGĐ Công ty quyết định đầu tư tìm hiểu và quyết định làm chứng nhận FSC-CoC 

Để đáp ứng thị trường Mỹ và Châu Âu

Một vài hình ảnh buổi đào tạo, huấn luyện đầu tiên