[TIP] NHẬN BIẾT ĐẦU IN MÃ VẠCH CHÍNH HÃNG & ĐẦU IN MÃ VẠCH THAY THẾ