Thẻ sách Thư viện UHF

Nhãn dính này tuân theo tiêu chuẩn EPC C1G2 (ISO18000-6C), tần số hoạt động là 860 ~ 960MHz. Mỗi thẻ có một ID duy nhất và lưu trữ dữ liệu người dùng.
Được sử dụng rộng rãi để theo dõi sách và tài liệu, nhằm đạt được số lượng hàng tồn kho chính xác và hiệu quả, đồng thời cung cấp các giải pháp thuận tiện cho việc tự kiểm tra và trả phòng, trả lại và phân loại, phòng chống trộm cắp trong thư viện.