RC5015 Nhãn tần số kép NFC + UHF

Nhãn này kết hợp tần số kép 13,56MHz và 860-960MHz, khiếu nại với EPC C1G2 (ISO18000-6C) và ISO14443A. Công nghệ EPC được sử dụng cho các mục đích ứng dụng tầm xa và công nghệ NFC được sử dụng để trao đổi dữ liệu ở khoảng cách gần. Cả hai giao thức có thể chia sẻ một ID chung, duy nhất.