Nhãn nội dung RFID UHF 70x15mm U7 Dry Inlay

Tần số hoạt động là 860 ~ 960MHz (Nó có thể được sử dụng trên toàn thế giới). Mỗi thẻ có một ID duy nhất và lưu trữ dữ liệu người dùng. Sản phẩm này được thiết kế cho các tổ chức y tế, quần áo, nhà máy, quản lý kho hàng và hậu cần, quản lý sách & tài liệu, v.v.