Nhãn kết dính UHF 9640

Nhãn này bị khiếu nại với tiêu chuẩn EPC C1G2 (ISO18000-6C), tần số hoạt động là 860 ~ 960MHz (Nó có thể được sử dụng trên toàn thế giới). Mỗi thẻ có một ID duy nhất và có thể được ghi bằng dữ liệu người dùng.

Sản phẩm này được thiết kế để quản lý hàng may mặc, quản lý hậu cần, quản lý tài sản, v.v.