Nhãn Inlay NFC HF ISO14443A

Inlay / nhãn NFC (giao tiếp trường gần) này đáp ứng giao thức tiêu chuẩn ISO14443A, tần số hoạt động là 13,56MHz. Mỗi thẻ có một ID duy nhất và lưu trữ dữ liệu người dùng.

Nó được áp dụng để quản lý hậu cần, theo dõi thiết bị CNTT, quản lý sách thư viện và kho lưu trữ, chống hàng giả bán lẻ, quản lý tài sản kho hàng, v.v.