Nhãn giấy RFID Impinj H47 UHF

Nhãn UHF RFID Paper này tuân theo tiêu chuẩn EPC C1G2 (ISO18000-6C), tần số hoạt động là 860 ~ 960MHz (Nó có thể được sử dụng trên toàn thế giới). Mỗi thẻ có một ID duy nhất và lưu trữ dữ liệu người dùng.

Sản phẩm này được thiết kế cho tổ chức y tế, quần áo, nhà máy, kho hàng, quản lý hậu cần, quản lý tài sản, v.v.