Nhãn dán RFID 50x30mm U7 UHF

Nhãn giấy RFID này tuân theo tiêu chuẩn EPC C1G2 (ISO18000-6C), tần số hoạt động là 860 ~ 960MHz (Nó có thể được sử dụng trên toàn thế giới). Mỗi nhãn có một ID duy nhất và lưu trữ dữ liệu người dùng.
Sản phẩm này được thiết kế cho quần áo, kho hàng & hậu cần, tài sản, quản lý theo dõi kho lưu trữ và số lượng hàng tồn kho, v.v.