Nhãn dán nhãn thẻ thông minh ISO15693 HF

ISO15693 HF Label phù hợp hoàn hảo cho vé hệ thống giao thông, hệ thống Logistics, quản lý thư viện, xác thực sản phẩm, giải pháp theo dõi tài sản, quản lý cửa hàng và các ứng dụng khác. thẻ tuân thủ.