Nhãn dán HF 13,56MHz

Lớp phủ / nhãn được trang bị dòng chip NXP ICODE SLIX cung cấp giải pháp hiệu suất cao, hiệu quả về chi phí để xác thực sản xuất cấp mặt hàng, ứng dụng thư viện và dược phẩm. NXP ICODE SLIX cung cấp 896 bit bộ nhớ người dùng trong khi SLIX2 tự hào có người dùng mở rộng bộ nhớ 2528bits