Nhãn chống giả UHF 43x18mm

Nhãn này được khiếu nại với tiêu chuẩn EPC C1G2 (ISO18000-6C), tần số hoạt động là 860 ~960MHz (Nó có thể được sử dụng trên toàn thế giới). Mỗi thẻ có một ID duy nhất và lưu trữ dữ liệu người dùng.

Một được làm bằng vật liệu dễ vỡ, nó sẽ bị hư hỏng và không thể sử dụng lại khi bị xé ra.