Lớp phủ khô RFID HF 26x11mm F08

Thẻ này đáp ứng tiêu chuẩn ISO14443A, tần số hoạt động là 13,56MHz. Mỗi thẻ có một ID duy nhất và lưu trữ dữ liệu người dùng.

Nó được áp dụng để quản lý hậu cần, theo dõi thiết bị CNTT, quản lý thư viện, quản lý hàng hóa nguy hiểm, quản lý tài sản, v.v.