Lớp phủ khô 52x15mm ICODE RFID HF

Thẻ này đáp ứng tiêu chuẩn ISO15693, tần số hoạt động là 13,56MHz. Mỗi thẻ có một ID duy nhất và lưu trữ dữ liệu người dùng.

Nó được áp dụng để quản lý hậu cần, theo dõi thiết bị CNTT, quản lý thư viện, quản lý hàng hóa nguy hiểm, quản lý tài sản, v.v.