Lớp phủ khô 46x30mm M4 UHF

Lớp phủ này phù hợp với tiêu chuẩn EPC C1G2 (ISO18000-6C), tần số hoạt động là 860 ~ 960MHz (Nó có thể được sử dụng trên toàn thế giới).

Sản phẩm này được thiết kế để quản lý hàng may mặc, quản lý hậu cần, quản lý bán lẻ, quản lý tài sản, v.v.