Lớp phủ khô 22 × 12,5mm R6 UHF

Lớp phủ này phù hợp với tiêu chuẩn EPC C1G2 (ISO18000-6C), tần số hoạt động là 860 ~ 960MHz (Nó có thể được sử dụng trên toàn thế giới). Mỗi thẻ có một ID duy nhất và lưu trữ dữ liệu người dùng.

Sản phẩm này được thiết kế để quản lý dược phẩm, quản lý đồ trang sức, quản lý tài sản, v.v