Lớp phủ khô Φ12mm M4 UHF

Lớp phủ này phù hợp với tiêu chuẩn EPC C1G2 (ISO18000-6C), tần số hoạt động là 860 ~ 960MHz (Nó có thể được sử dụng trên toàn thế giới).

Sản phẩm này được thiết kế để quản lý đồ trang sức, quản lý dược phẩm, quản lý tài sản, v.v.