9662 Nhãn dán RFID UHF tự dính

Nhãn dán RFID UHF này có khiếu nại với tiêu chuẩn EPC C1G2 (ISO18000-6C), tần số hoạt động là 860 ~ 960MHz (Nó có thể được sử dụng trên toàn thế giới). Mỗi thẻ có một ID duy nhất và lưu trữ dữ liệu người dùng.

Sản phẩm này được thiết kế để quản lý hàng may mặc, quản lý hậu cần, quản lý tài sản, v.v.