9662/9762 Lớp phủ khô RFID

Lớp phủ này phù hợp với tiêu chuẩn EPC C1G2 (ISO18000-6C), tần số hoạt động là 860 ~ 960MHz (Nó có thể được sử dụng trên toàn thế giới). Mỗi thẻ có một ID duy nhất và lưu trữ dữ liệu người dùng.

Sản phẩm này được thiết kế để quản lý hàng may mặc, quản lý hậu cần, quản lý tài sản, v.v.