Phân Khúc Công Nghệ RFID

HIỆU QUẢ KINH DOANH TỐT HƠN: được thực hiện nhờ công nghệ ID kỹ thuật số

RFID sẽ là công nghệ xác định cho các doanh nghiệp thuộc nhiều phân khúc trong 10 năm tới. Đây là cơ sở cho bộ công nghệ ID kỹ thuật số của chúng tôi xác thực lịch sử sản phẩm, cung cấp các giải pháp theo dõi và kiểm kê, đồng thời gợi mở các cuộc gặp gỡ khách hàng phong phú hơn.
Công nghệ ID kỹ thuật số không chỉ giải quyết “các vấn đề” mà còn cho phép kinh doanh tốt hơn cho nhiều ngành – trong một thế giới có thể được kết nối, hài hòa và đồng bộ hơn.

 

Điểm khởi đầu cho mọi thứ: một bản sắc kỹ thuật số duy nhất

          Việc truyền các đối tượng phi kỹ thuật số với nhận dạng kỹ thuật số duy nhất đưa sản phẩm lên vị trí số một và là điểm khởi đầu để mở ra những khả năng rộng lớn cho sản xuất được trao quyền kỹ thuật số, quản lý chuỗi cung ứng, thương mại và truyền thông.
           Bất kể bạn thuộc ngành nào, Nam Việt Barcode là đối tác hoàn hảo để giải phóng sức mạnh chuyển đổi kỹ thuật số cho doanh nghiệp của bạn.

Ngành Bán lẻ:

Ngành Công Nghiệp: