Những tiêu chuẩn RFID cần phải tuân thủ

Các công nghệ, thiết bị và thẻ RFID phải đáp ứng hoàn toàn đầy đủ những tiêu chuẩn cuẩn mực của Việt Nam và thế giới. Những yếu tố tiêu chuẩn được đặt ra để đảm bảo rằng thiết bị và các thẻ RFID hoạt động tốt, bất kể nhà sản xuất nào làm ra, nhằm gia tăng tính giảm nhiễu, tăng cường bảo mật và cải thiện hiệu suất của hệ thống RFID.

Thiết bị và thẻ RFID là bộ thiết bị vô tuyến điện cần phải tuân thủ những quy định sau của nhà nước sở tại:

  • Lập kế hoạch băng tần, được phép truyền công suất của các thiết bị RFID. Dải tần số UHF RFID hiện tại là 918-923 MHz, công suất truyền dẫn không vượt quá 60 mV.
  • Quy tắc xác minh hợp quy và công bố sự phù hợp của thiết bị phát và thu vô tuyến điện.

Mã hóa thông tin và mức độ truyền thông tin của thẻ UHF RFID:

  • Electronic Product Code™ (EPC) do tổ chức phi lợi nhuận EPC Global xuất bản: Bộ mã sản phẩm xác định cách nhập các mã sản phẩm khác nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa được gắn thẻ RFID trên phạm vi toàn cầu. Các quy tắc bao gồm định dạng dữ liệu thẻ, mã nhà sản xuất thẻ, thông tin bộ nhớ người dùng, v.v.
  • Tiêu chuẩn EPC Gen2 hoặc EPC C1G2: Xác định phương thức giao tiếp giữa đầu đọc và thẻ nhận dạng RFID do EPCglobal cung cấp.
  • ISO 18000: Bộ tiêu chuẩn tổ chức RFID
  • ISO. ISO 18000-6C: UHF RFID tiêu chuẩn ISO tương đương với EPC Gen2.