Khả năng đọc thẻ rfid cần phải có trong hoạt động quản lý sản xuất

Một trong những vấn đề khi chọn thẻ RFID là sự cân bằng giữa khoảng cách đọc là khoảng cách giữa thẻ và đầu đọc RFID để đảm bảo thẻ đọc tốt nhất và kích thước đối với của thẻ thụ động. Thẻ càng lớn thì tỷ lệ thuận với khoảng cách đọc càng lớn và ngược lại. Khoảng cách đọc lý tưởng thường là khoảng cách cho phép giữa các đối tượng hàng hóa được đánh dấu và vị trí của đầu đọc RFID khi hệ thống thiết kế và tiếp thị đang hoạt động.

Ví dụ cụ thể để theo dõi xe tải chở hàng hóa bằng RFID, cần có thẻ RFID với khoảng cách đọc từ 6 – 10 m trở lên. Tuy nhiên, trong một cửa hàng bán lẻ hoặc bất kỳ môi trường nào có nhiều mặt hàng gần nhau, khoảng cách đọc lớn có thể gây ra nhểu tín hiệu, gây khó khăn cho việc sản xuất sản phẩm theo hướng này hay hướng khác. Nếu các sản phẩm gần nhau, khoảng cách đọc của thẻ RFID phải gần để hệ thống hoạt động tốt nhất, do đó, khoảng cách đọc từ 1-3m đôi khi là phù hợp.

Sau khi chọn khoảng cách đọc và kích thước của thẻ, một quyết định quan trọng khác là vị trí điện tử nơi hệ thống RFID được lắp đặt. Thông số điện từ của sản phẩm ảnh hưởng đến hiệu suất của tín hiệu RFID. Ví dụ, vật chứa nước hoặc kim loại làm giảm đáng kể khả năng truyền sóng RFID, vì vậy không thể sử dụng thẻ RFID thụ động tiêu chuẩn mà cần có thẻ duy nhất cho những vật dụng này.

Tóm lại, điều quan trọng nhất trong quá trình thực hiện là chọn các thẻ hoạt động tốt với tất cả những thứ hoặc thiết bị mà bạn muốn có thẻ RFID. May mắn thay, ngày nay, thẻ RFID thay đổi rất nhiều về kích thước và chất liệu, cách chúng được gắn vào sản phẩm và có thể phù hợp với nhiều môi trường khác nhau, chẳng hạn như môi trường lạnh, môi trường nóng…