Công nghệ Rfid và các ứng dụng của Rfid trong sản xuất

1. Công nghệ Rfid là gì

RFID (Radio Frequency Identification) hay Nhận dạng tần số vô tuyến là một công nghệ sử dụng sóng vô tuyến để tự động phát hiện và theo dõi các nhãn gắn trên các đối tượng. Nói cách khác, RFID là một hệ thống nhận dạng sóng vô tuyến từ xa, cho phép đọc dữ liệu và “phân ly” để phát nổ trong sóng vô tuyến ở khoảng cách từ 50 cm đến 10 mét.

Sử dụng thiết bị thẻ RFID và đầu đọc RFID. Chìa khóa của RFID là công nghệ không sử dụng bức xạ làm mã vạch và không tạo ra kết nối ngay lập tức. Một số thẻ có thể được đọc từ môi trường và các điều kiện môi trường khó khăn khác mà bê tông, tuyết, sương mù, băng, sơn và mã vạch và các công nghệ khác không thể phát hiện được. tương tác hiệu quả.

Công nghệ RFID tương lai

2. Hệ thống RFID

– Hệ thống RFID tối thiểu bao gồm các thiết bị như sau:

+ Nhãn RFID: thẻ gắn chip + Ăng-ten

+ Nhãn RFID có thể thay thế nhãn trên các sản phẩm bán trong siêu thị. Thay vì di chuyển thiết bị đến gần mã vạch để quét, RFID cho phép truyền thông tin trong khoảng cách ngắn mà không cần tiếp xúc vật lý.

+ Thẻ RFID được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như: quản lý nhân sự, quản lý sản phẩm trong / ngoài siêu thị, kho hàng, … khảo sát động vật, vận chuyển phương tiện thông qua thuế quan, công việc. hộ chiếu …

+ Có 2 loại thẻ RFID: thẻ RFID passive tagRFID active tag:

  • Passive tags:: Không cần nguồn ngoài và nhận nguồn từ máy đọc, khoảng cách đọc ngắn.
  • Active tags:: Được lưu bằng mã PIN, được sử dụng để đọc từ xa

+ Thiết bị đọc thẻ RFID (hay còn gọi là reader-reader): đọc thông tin từ huy hiệu, có thể gắn hoặc tháo rời. – Ăng-ten: kết nối giữa huy hiệu và đầu đọc.

  • Antenna: được cung cấp tín hiệu sóng để kích hoạt và giao tiếp với nhãn.
  • Server: yêu cầu các dịch vụ truy cập, xử lý dữ liệu, giám sát, thống kê, quản lý …

Hệ thống công nghệ RFID

3. Ứng dụng RFID trong sản xuất

– Với sự hỗ trợ của công nghệ RFID, rất nhiều sức lao động của con người đã được giảm bớt và được thay thế bằng một hệ thống thiết bị đạt hiệu quả và chất lượng tốt hơn.

– Trong quản lý kho, hệ thống RFID được sử dụng để dễ dàng phân loại các loại nguyên vật liệu và sản phẩm trong kho bằng hệ thống thẻ RFID gắn trên từng nguyên vật liệu và đầu đọc thẻ RFID. Các dữ liệu thực tế của kho như vị trí, số lượng, phân loại sẽ được hệ thống RFID thu thập, lưu trữ và hiển thị trên hệ thống máy chủ của kho. Từ đó, hoạt động xuất nhập khẩu được kiểm soát nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Ứng dụng của RFID trong quản lý kho

– Bằng cách sản xuất sản phẩm trực tuyến, hệ thống RFID giúp kiểm soát tốt hơn dây chuyền sản xuất bằng cách thay thế các thẻ Kaban, xác định rõ mức độ làm việc của thành phẩm được gia công ở công đoạn nào và kiểm soát trong theo thời gian thực. Ngoài ra, việc kiểm soát này còn giúp tránh tình trạng đội hình hoặc bán thành phẩm bị chậm trễ.

– Bằng cách lưu trữ và vận chuyển sản phẩm đến hệ thống tiêu thụ, hệ thống RFID truyền thông tin này đến trung tâm điều khiển để giám sát nhiệt độ và độ ẩm. Thông tin này giúp kiểm soát sản phẩm tốt hơn.

Với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, trong thời gian tới sẽ tiếp tục tích hợp RFID và các ứng dụng của nó giúp tạo ra những công ty thông minh hơn.