Chi phí và thời gian triển khai giải pháp RFID là bao lâu?

Đây là một câu hỏi phổ biến nếu bạn muốn sử dụng công nghệ RFID trong doanh nghiệp của mình. Các khoản chi phí đầu tư vào việc áp dụng công nghệ RFID bao gồm:

  • Giá của thẻ RFID, giá này phụ thuộc vào loại thẻ, số lượng thẻ bạn cần, thẻ dùng một lần hay tái sử dụng, …
  • Giá các loại đầu đọc RFID bao gồm cả anten và cáp anten, giá này phụ thuộc vào tính chất quá trình sản xuất, kinh doanh của bạn, số lượng nơi bạn muốn lắp đặt đầu đọc RFID cố định, chức năng cần có của khóa RFID, cũng như số lượng và loại thiết bị cầm tay mà họ nên có.
  • Giá thành của phần mềm RFID, bao gồm phần mềm ứng dụng cầm tay, phần mềm máy tính để bàn, phần mềm máy chủ cơ sở dữ liệu. Nếu bạn muốn tích hợp dữ liệu RFID với phần mềm quản lý doanh nghiệp hiện có, chẳng hạn như phần mềm kế toán, quản lý kho hàng, hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP), … thì chi phí cho việc tích hợp này nên tăng lên.
  • Chi phí cơ sở hạ tầng mạng, bao gồm chi phí mạng LAN, WiFi, nguồn điện xây dựng và cáp mạng cho đầu đọc RFID cố định, v.v. Nếu bạn sử dụng mạng hiện có, không có thêm chi phí.
  • Chi phí lắp đặt, cài đặt, nghiệm thu, đào tạo, …

Để đưa ra đánh giá chính xác, nhà cung cấp giải pháp phải phân tích kỹ tình hình hiện tại, các yêu cầu của ứng dụng RFID, sản phẩm hoặc thiết bị sẽ được lắp đặt, môi trường, vị trí, mạng và điện, phần mềm cần được kết nối với hệ thống RFID ,. .. có khả năng tư vấn và đưa ra các giải pháp bao gồm cả khoản tài chính dự kiến.

Mất thời gian triển khai giải pháp RFID là bao lâu?

Dựa trên số lượng thẻ RFID trên sản phẩm, chúng tôi có thể ước tính thời gian thực hiện dự án. Nếu chỉ gắn thẻ RFID vào các mặt hàng có giá trị cao trong cửa hàng thì chỉ mất vài ngày. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sử dụng hệ thống quản lý hàng tồn kho bằng RFID thì sẽ mất rất nhiều thời gian và chi phí vì kho hàng có thể có hàng nghìn sản phẩm và hàng tồn kho.

Vì vậy, tùy theo tính chất và quy mô của doanh nghiệp mà nghiên cứu, tìm hiểu và cùng nhau đưa ra một kế hoạch hành động phù hợp.

Một siêu thị lớn đã sử dụng chiến lược chậm mà chắc, khi cài đặt ứng dụng RFID. Ban đầu, họ chỉ đăng ký 100 người bán tại một trong những trung tâm phân phối của họ. Mặc dù có thể áp dụng cho tất cả 1.600 siêu thị mỗi năm nhưng họ vẫn đồng ý kéo dài thời gian giao hàng, thử nghiệm trên quy mô nhỏ trước và tìm ra các lỗi để hệ thống hoạt động.