Cách chọn thẻ rfid sao cho phù hợp

Mặc dù các giải pháp RFID có vẻ khá đơn giản và dễ sử dụng, nhưng điều quan trọng là phải đảm bảo rằng không có sai lầm khi xác định các thành phần kỹ thuật. Như với bất kỳ hệ thống điện tử nào, RFID cũng có một số thành phần mà một số đặc điểm phải được xem xét cẩn thận. Chọn đúng lớp phủ RFID là một trong những bước quan trọng mà bạn không thể mắc sai lầm. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn các khía cạnh quan trọng của việc chọn nhãn RFID phù hợp để nhận được lợi tức đầu tư mong muốn.

CÁC MỐI ĐE DỌA TIỀM ẨN ĐỐI VỚI GIẢI PHÁP RFID CỦA BẠN

Không cần phải nói rằng các lớp phủ và nhãn RFID là chìa khóa để xác định bất kỳ nội dung nào cho các ứng dụng RFID khác nhau. Là những điểm dữ liệu quan trọng như vậy, việc lựa chọn thẻ không chính xác có thể ảnh hưởng đến kiến ​​trúc toàn hệ thống. Một số trở ngại tiềm ẩn với việc lựa chọn sai nhãn RFID bao gồm:

 • Không khớp về hệ số hình thức của đối tượng và nhãn
 • Vật liệu bề mặt có vấn đề
 • In nhiệt lỏng lẻo
 • Giao thoa và chặn sóng vô tuyến
 • Phân tích chế độ lỗi của sản phẩm

Tất cả những thách thức như vậy đều dựa trên hai điểm không khớp chính, bao gồm việc lắp nhãn RFID không phù hợp và khả năng đọc của thẻ bị tổn hại. Những điều này có thể dẫn đến những hậu quả như giám sát tài sản kém, theo dõi hàng tồn kho bị lỗi và quy trình hoạt động hỗn loạn. Do đó, việc đánh giá và chất lượng thích hợp các lớp phủ và nhãn RFID sẽ thay đổi trò chơi đối với bất kỳ hệ thống RFID nào.

DANH SÁCH KIỂM TRA CHO NHÃN RFID LÝ TƯỞNG CỦA BẠN

Tất nhiên, có một số đặc điểm của hệ thống phải thay đổi dựa trên một ứng dụng cụ thể, tình hình môi trường, kiến ​​trúc hệ thống đa năng và nhu cầu về yếu tố hình thức. Tuy nhiên, đây là một số mục cơ bản mà bạn phải xác minh trước khi triển khai bất kỳ nhãn RFID nào:

 • Kích thước và hình dạng phù hợp của nhãn RFID:
  Bắt đầu từ cái cơ bản, điều quan trọng là phải nhắm đến yếu tố hình thức dựa trên kiểu dáng công nghiệp của sản phẩm cuối cùng. Không khả thi khi chọn một lớp phủ RFID lớn cho một ứng dụng mà nhãn phải nhỏ.
 • Căn chỉnh với đầu đọc RFID được sử dụng trong ứng dụng:
  Có nhiều loại đầu đọc thường được hoàn thiện dựa trên ứng dụng cuối. Một số trường hợp sử dụng cần đầu đọc tĩnh, trong khi một số trường hợp phải có đầu đọc cầm tay để di chuyển. Điều quan trọng là chọn đúng nhãn RFID có thể tương tác hiệu quả với đầu đọc RFID đã chọn để tránh bất kỳ giới hạn hiệu suất nào ở giai đoạn sau.
 • Phạm vi giao tiếp của lớp phủ:
  Kích thước và phạm vi giao tiếp của lớp phủ được can thiệp, và do đó, điều quan trọng là phải tìm sự phù hợp phù hợp để đáp ứng cả hai tiêu chí trong khi đảm bảo rằng mục đích của ứng dụng cuối được thực hiện.
 • Bất kỳ cân nhắc nào về vỏ bọc vật liệu:
  Các nhãn RFID đó sẽ được lắp đặt trong vỏ bọc? Các nhãn RFID này có được giữ trong ngăn kim loại không? Đó là một số câu hỏi quan trọng nhất và phải được tính toán trước để tránh thất bại về hiệu suất.
 • Cân nhắc về môi trường:
  Tương tự như nhiễu kim loại, điều kiện môi trường cũng có thể đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động của bất kỳ hệ thống RFID nào. Điều quan trọng là lớp phủ RFID đã chọn phải phù hợp với môi trường.
 • Chi phí & tuổi thọ của các thành phần:
  Không cần phải nói rằng tổng chi phí sản phẩm là yếu tố quan trọng đối với khía cạnh sản xuất hàng loạt của bất kỳ giải pháp thành công nào. Tuy nhiên, điều quan trọng không kém là xem xét tính sẵn có của các thành phần đã chọn cho đến thời gian X năm mong muốn để tránh chi phí tái tổ chức.

Nhãn RFID có vẻ như là đối tượng nhỏ nhất trong toàn bộ khuôn khổ giải pháp. Tuy nhiên, nó có tầm quan trọng cao nhất trong số tất cả các bộ phận chuyển động này trong hệ thống. Đảm bảo rằng bạn chọn các thành phần RFID tốt nhất từ ​​các thương hiệu tốt nhất để đảm bảo thành công.