Các giải pháp giám sát môi trường hiệu quả về chi phí

Trong ngành công nghiệp, chuỗi cung ứng và quản lý tài sản cũng như trong chăm sóc sức khỏe và các ứng dụng liên quan, ngày càng có nhiều nhu cầu về các giải pháp giám sát môi trường đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí. Avery Dennison có thể cung cấp các giải pháp mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu đó – một danh mục các bộ cảm biến RFID thụ động và bộ ghi nhiệt độ.

Các lớp phủ RFID với khả năng cảm biến độ ẩm và nhiệt độ

Với ngày càng nhiều lựa chọn ăng-ten và IC cảm biến, các lớp phủ RAIN RFID (UHF) của chúng tôi cung cấp các giải pháp hiện đại, linh hoạt để đo chính xác điều kiện độ ẩm và nhiệt độ trong một loạt các ứng dụng. Các giải pháp cảm biến đơn chip thụ động (không dùng pin) này tiết kiệm chi phí và dễ thực hiện, có thể được triển khai khi cảm biến chủ động hoặc bán chủ động không thực tế và hoạt động trên các vật liệu bề mặt khác nhau, từ vải dệt đến các bộ phận kim loại đến vật liệu xây dựng.

Danh mục đầu vào cảm biến được làm tròn bởi hai sản phẩm ghi nhiệt độ, một cho NFC và một cho dải tần số UHF.

  • Các ứng dụng tiêu biểu
  • Phát hiện rò rỉ nước cho sản xuất xe
  • Đo độ ẩm cho xây dựng và vật liệu xây dựng
  • Phát hiện rò rỉ cho bao bì hàng hóa lỏng
  • Quản lý dây chuyền lạnh đối với thực phẩm, dược phẩm và hóa chất nhạy cảm với nhiệt độ