THÔNG BÁO NGHĨ LỂ GIÕ TỔ HÙNG VƯƠNG & 30/4 - 1/5

THÔNG BÁO NGHĨ LỂ GIÕ TỔ HÙNG VƯƠNG & 30/4 - 1/5

THÔNG BÁO NGHĨ LỂ GIÕ TỔ HÙNG VƯƠNG & 30/4 - 1/5

THÔNG BÁO NGHĨ LỂ GIÕ TỔ HÙNG VƯƠNG & 30/4 - 1/5

THÔNG BÁO NGHĨ LỂ GIÕ TỔ HÙNG VƯƠNG & 30/4 - 1/5
THÔNG BÁO NGHĨ LỂ GIÕ TỔ HÙNG VƯƠNG & 30/4 - 1/5
THÔNG BÁO NGHĨ LỂ GIÕ TỔ HÙNG VƯƠNG & 30/4 - 1/5

 

 

 

Thông Báo

(V/v: GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

        Và 30/4 - 1/5)

 

Kính gửi: QUÝ CÔNG TY

 

Công Ty CP SX TM DV Mã Vạch Nam Việt xin trân trọng thông báo đến Quý Công Ty về thời gian nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Giải Phóng Miền Nam Quốc tế lao động cụ thể như sau:

 

 

KINH CHÚC QUÝ KHÁCH HÀNG CÓ NHỮNG NGÀY NGHĨ VUI VẺ VÀ THOÃI MÁI

 

Trân trọng kính chào.

 

Công Ty CP SX TM DV Mã Vạch Nam Việt