CÔNG TY CP SX TM DV MÃ VẠCH NAM VIỆT

CÔNG TY CP SX TM DV MÃ VẠCH NAM VIỆT

CÔNG TY CP SX TM DV MÃ VẠCH NAM VIỆT

CÔNG TY CP SX TM DV MÃ VẠCH NAM VIỆT

CÔNG TY CP SX TM DV MÃ VẠCH NAM VIỆT
CÔNG TY CP SX TM DV MÃ VẠCH NAM VIỆT
AVERY DENISSON THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH GIÁ KHU VỰC ĐÔNG NAM Á LẦN 2 NĂM 2018

Do biến động không ngừng tăng mạnh của Nguyên Vật Liệu liên tiếp từ đầu năm cho đến nay làm thị trường mất cân đối, bên cạnh đó là sự không ngừng tăng mạnh của tỷ giá đã làm ảnh hướng lớn đến giá cả của Nguyên Vật Liệu trên toàn cầu, AD cũng đã cố gắng nổ lực quản lý của chuổi cung ứng nhằm hạn chế sự tăng đầu vào của nguyên vật liệu nhưng cũng không thể bù đáp những tác động lạm phát đang diễn ra, do vậy để thích nghi với điều kiện thị trường và duy trì việc kinh doanh bền vững và lâu dài, Avery Dennison buộc phải thực thi một lần nữa về quyết định khó khăn này là tăng giá tử 5-8% cho tất cả các sản phẩm, Giá mới sẽ có hiệu lực từ ngày 01/11/2018