Nhãn dệt RFID

Nhãn dệt RFID

Nhãn dệt RFID

Nhãn dệt RFID

Nhãn dệt RFID
Nhãn dệt RFID
Nhãn dệt RFID
Nhãn dệt RFID
Mã sản phẩm thành phần mô tả File
Nhãn dệt RFID

Nhãn dệt Nhãn Vải

Nhãn dệt RFID còn được gọi là nhãn dệt RFID hoặc nhãn vải RFID. Chúng được tạo ra từ một nhãn dệt, trong đó chúng tôi nhúng một lớp phủ RFID có thể chứa dữ liệu điện tử trong đó. Trong mã vạch Namviet, chúng tôi sở hữu công nghệ mới nhất có sẵn để sản xuất toàn bộ quy trình, từ dệt cho đến chuyển đổi và mã hóa nhãn dệt RFID. Tất cả quá trình được thực hiện đầy đủ và kiểm soát trong công ty. Nhãn dệt RFID kết hợp việc dệt logo / nhãn hiệu trên nhãn với mã hóa điện tử của sản phẩm. Do đó, công nghệ kép này cho phép nhận dạng trực quan thương hiệu của người dùng và mã hóa điện tử sẽ được đọc bằng ăng ten RFID.